Tematy
menu      Google Online Marketing Challenge 2010
menu      Czy można zmienić zakres obowiązków pielęgniarce na inne
menu      czy z alergia można starać się o zasiłek pielęgnacyjny
menu      czy wypłacili Zasiłek pielęgnacyjny po nowemu
menu      czy należy się zasiłek pielęgnacyjny na astmę
menu      czepek pielęgniarki jak się robi
menu      czy na kolonii musi być pielęgniarka
menu      czym zajmuje się pielęgniarka środowiskowa
Republika.pl Portal Spoecznoci Internetowych


 
Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.

Sprawd, czy wpisae poprawny adres strony, lub skorzystaj z katalogu lub wyszukiwarki.Copyright 1996 - 2006 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy »

Google Online Marketing Challenge 2010

Temat: renta rodzinna a akademik?
Renty jak najbardziej są składnikami dochodu i są uwzględniane podczas ustalania sytuacji materialnej studenta. Do dochodu nie są wliczane stałe i jednorazowe zasiłki pomocy społecznej oraz zasiłki pielęgnacyjne.

Generalnie nie powinno być problemu z otrzymaniem miejsca w DS, na co składa się chora sytuacja na rynku kwater i stancji. Zainteresowanie DS'ami jest z roku na rok mniejsze i ma na to wpływ nie tylko sprawa swobody i samodzielności, ale również ekonomiczna strona funkcjonowania Domów Studenckich, które obecnie MUSZĄ utrzymać się z wpłat studentów, a uczelnie nie mogą dotować tych placówek (z dotacji budżetowej na pomoc materialną dla studentów). W efekcie stawki za miejsca wzrastają i powoli stają się niekonkurencyjne wobec cen za stancje. Problem polega jednak na tym, że wiele tych usług świadczonych jest nieoficjalnie i bez opodatkowania, dzięki czemu właściciele mieszkań na razie skutecznie konkurują z DS'ami. Jak długo jednak ten stan się utrzyma, nie wie chyba nawet Ministerstwo Finansów.

> Wszystko zależy od uczelni i zadawania takich pytań na ogólenopolskim forum
> zamiast telefonu do dziekanatu/samorządu/ kogos kto przyznaje akademiki jest
> głupotą.

Może nie głupotą, ale na pewno niecelowe i chybione.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,245,40988213,40988213,renta_rodzinna_a_akademik_.htmlTemat: Renta a ... .
Witam Cię.Z tego co mi wiadomo to oczywiście,że renta socjalna wlicza się do
dochodu rodziny.Tak samo jak świadczenie pielęgnacyjne, które matki pobierają na
dzieci chore.Natomiast zasiłek pielęgnacyjny nie zalezy od dochodu i jest nadal
wypłacany przy rencie socjalnej.Pozdrawiam.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,46225610,46225610,Renta_a_.html


Temat: Dodatek mieszkaniowy!!!
Do dochodów nie wlicza się:


dodatków dla sierot zupełnych,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
dodatku (do zasiłku rodzinnego) z tytułu urodzenia dziecka,
pomocy w zakresie dożywiania,
zasiłków pielęgnacyjnych,
zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy
społecznej.

www.gazetapodatnika.pl/artykuly/dodatek_mieszkaniowy-a_704.htm
pomocspoleczna.ngo.pl/x/11544


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,74234119,74234119,Dodatek_mieszkaniowy_.html


Temat: ustal.wys.dochodów do świadczenia pielęgnacyjnego?
ustal.wys.dochodów do świadczenia pielęgnacyjnego?
Orientujecie się,czy do wysokości dochodu netto na członka rodziny wlicza się
wysokość alimentów przyznanych na matkę i dziecko?Chodzi o przyznanie
świadczenia pielęgnacyjnego.
W sumie w ustawie pisze o dochodzie pomniejszonym o podatek,składki na zus i
kasę chorych.Alimentów na dziecko na pewno nie wlicza się do Pit-a(więc moim
zdaniem nie powinno się ich jako dochód wykazywać),a na matkę?
pozdr


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,54444049,54444049,ustal_wys_dochodow_do_swiadczenia_pielegnacyjnego_.html


Temat: mieszkania dla niepelnosprawnych

USTAWA

z dnia 21 czerwca 2001 r.o dodatkach mieszkaniowych.(Dz. U. Nr 71, poz. 734)

3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania
oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na
ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń
społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do
dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków
pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych
świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku
mieszkaniowego.

Pozdrawiam Deron.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,6242657,6242657,mieszkania_dla_niepelnosprawnych.html


Temat: Do dotacji mieszkaniowej wlicza sie stypendium ?
Przepis ustawy o dodatkach mieszkaniowych nie wyklucza stypendium ani żołdu z
kategorii "dochodu".
Art. 3.
3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania
oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na
ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń
społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do
dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych,
zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i
świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,40762470,40762470,Do_dotacji_mieszkaniowej_wlicza_sie_stypendium_.html


Temat: kto skorzysta z pomocy społecznej?
Pracownik socjalny
Witam, jestem pracownikiem socjalnym. Po pierwsze wywiad alimentacyjny nie warunkuje przyznania pomocy. Pracownik socjalny nie może odmówić Wam przyznania pomocy, nawet jeżeli rodzice mają większy dochód. Sprawę do sądu kieruje się w ekstremalnych przypadkach. Pracownik przeprowadzi wywiad środowiskowy, weźmie pod uwagę, zgodnie z ustawą, Wasz dochód za miesiąc poprzedzający miesiąc w którym jest przeprowadzany wywiad. Do dochodu wlicza się wszystko - świadczenia rodzinne, dochód z prac dorywczych, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny, pensje, świadczenia z ZUS, KRUS, alimenty otrzymywane. Od dochodu nie odlicza się wydatków związanych z eksploatacją mieszkania, kosztów leczenia, wydatków na szkoły, przedszkola. Jedyne o co można pomniejszyć dochód, to alimenty świadczone na rzecz innej osoby udokumentowane wyrokiem sądowym. Jeżeli chodzi o wysokość pomocy, to jest to uzależnione od finansów jakimi dysponuje dany ośrodek. Tak jak napisała moja przedmówczyni najlepiej skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu i umów się na wywiad.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,20012,104090865,104090865,kto_skorzysta_z_pomocy_spolecznej_.html


Temat: ustal.wys.dochodu do świadcz.pielęgnacyjnego
ustal.wys.dochodu do świadcz.pielęgnacyjnego
Orientujecie się,czy do wysokości dochodu netto na członka rodziny wlicza się
wysokość alimentów przyznanych na matkę i dziecko?Chodzi o przyznanie
świadczenia pielęgnacyjnego.
W sumie w ustawie pisze o dochodzie pomniejszonym o podatek,składki na zus i
kasę chorych.Alimentów na dziecko na pewno nie wlicza się do Pit-a(więc moim
zdaniem nie powinno się ich jako dochód wykazywać),a na matkę?
pozdr

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,20939,54443963,54443963,ustal_wys_dochodu_do_swiadcz_pielegnacyjnego.html


Temat: ustal.wys.dochodu(alimenty) do świadcz.pielęgn.
ustal.wys.dochodu(alimenty) do świadcz.pielęgn.
Orientujecie się,czy do wysokości dochodu netto na członka rodziny wlicza się
wysokość alimentów przyznanych na matkę i dziecko?Chodzi o przyznanie
świadczenia pielęgnacyjnego.
W sumie w ustawie pisze o dochodzie pomniejszonym o podatek,składki na zus i
kasę chorych.Alimentów na dziecko na pewno nie wlicza się do Pit-a(więc moim
zdaniem nie powinno się ich jako dochód wykazywać),a na matkę?
pozdr
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23620,54443904,54443904,ustal_wys_dochodu_alimenty_do_swiadcz_pielegn_.html


Temat: ....Komu pomoc socjalna?....
....Komu pomoc socjalna?....
Jak policzyć, czy rodzina może ubiegać się o pomoc społeczną?

1. Najpierw należy zsumować dochody wszystkich członków rodziny. Ważne! W
obliczeniach trzeba uwzględnić wszystkie dochody netto, czyli oprócz
wynagrodzenia także dochody z prac dorywczych, renty, emerytury, otrzymywane
alimenty, zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek do czynszu itp.

Do dochodu nie wlicza się podatków, jednorazowych świadczeń i pomocy w
naturze przyznawanych w ramach pomocy socjalnej, różnicy między kwotą zasiłku
rodzinnego przyznanego na trzecie i dalsze dzieci a kwotą przyznaną na
pierwsze i drugie dziecko (liczymy jedynie kwotę 42,50 zł na każde z dzieci),
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, alimentów świadczonych przez
rodzinę na rzecz innych osób.

2. Następnie trzeba policzyć, jaki dla rodziny będzie ustawowy próg
umożliwiający ubieganie się o pomoc społeczną. Robi się to dodając kwoty:

- 418 zł dla pierwszej osoby w rodzinie

- 294 zł dla drugiej i następnej osoby w rodzinie powyżej 15 lat

- 210 zł dla każdej osoby w rodzinie poniżej 15 lat

3. Następnie porównuje się otrzymaną kwotę z dochodami. Jeśli dochody
niższe lub równe, rodzina może ubiegać się o pomoc społeczną.

Jeśli ktoś gospodaruje samotnie, jego dochód pozwalający na ubieganie się o
pomoc społeczną nie może przekroczyć 461 zł.

Policz swoje dochody w rodzinie i skorzystaj z pomocy, jeśli ci przysługuje.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,170,9259169,9259169,_Komu_pomoc_socjalna_.html


Temat: Krótkie nóżki i krótkie rozumki.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz
po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na
ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot
zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
oraz dodatku mieszkaniowego.

pozostaje pytanie czy becikowe jest świadczeniem z pomocy społecznej ?

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,35248986,35248986,Krotkie_nozki_i_krotkie_rozumki_.html


Temat: Krótkie nóżki i krótkie rozumki.
cytuję (zapłacita mi w naturze za zmarnowany czas):
"Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego."

Jeżeli więc becikowe jest jednorazowym świadczeniem to nie będzie problemu.
Jeżeli zaś nim nie jest to zapewne będzie.

Pozdrawiam
Fugazi

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,35248986,35248986,Krotkie_nozki_i_krotkie_rozumki_.html


Temat: Krótkie nóżki i krótkie rozumki.
Art. 3 ust 3. ustawy o dodatkach mieszkaniowych. "Za dochód uważa się wszelkie
przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone
do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot
zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
oraz dodatku mieszkaniowego".

Becikowe nie jest instytucją ustawy o pomocy społecznej, tylko ustawy o
świadczeniach rodzinnych (również zasiłek pielęgnacyjny, który jest wymieniony
jako wyłączony). Powyższy przepis wskazuje zamknięty katalog wyłączeń. Nie
mieści się tu "jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka". Durne kaczory
nie zmieniły zapisu ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Przepraszaj Fugazi:)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,35248986,35248986,Krotkie_nozki_i_krotkie_rozumki_.html


Temat: chore dziecko a zasilek dla samotnej matki!
Natychmiast z tym orzeczeniem do urzedu w ktorym pobiera zasilek rodzinny z
wnioskiem o Swiadczenie pielegnacyjne, poniewaz nie podejmuje zatrudnienia ze
wzgledu na koniecznosc sprawowania opieki nad niepelnostrawnym dzieckiem.
I to jeszcze w czerwcu!! Jesli zlozy w czerwcu, powinna otrzymac jeszcze za
czerwiec!!
Zsilek pielegnacyjny nie bedzie przyslugiwal. Albo swiadczenie, albo Zasilek
pielegnacyjny. Swiadczenie jest korzysniejsze w jej wypadku.
Jesli posiada uprawnienia do zasilku rodzinnego, to posaiada roeniez do
swiadczenia pielegnacyjnego, kryteria dochodow sa takie same.

Zasilkki i dodatki zaleza od dochodu na osobe w dodzinie-kryterium 504 zl/osobe
miesiecznie, nie od tego, czy ojciec dziecka placi alimenty, po prostu alimenzy
wlicza sie do dochodu jej rodziny. Jej rodzina, to ona i dziecko jesli nie
mieszka z ojcem dziecka. Dla samotnej bedzie przyslugiwal, jezel nie wychowuje
dziecka wspolnie z jego ojcem.

isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20032282255&type=3&name=D20032255Lj.pdf


Tu mozesz sciagnac Ustawe o swiadczeniach.... tekst jednolity.


pzdr
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,25674803,25674803,chore_dziecko_a_zasilek_dla_samotnej_matki_.html


Temat: urlop macieżyński a choroba dziecka
Macierzyński raczej nie, ale gdyby dziecko miało orzeczenie o
niepełnosprawności, matka będzie miała prawo do dłuższego urlopu wychowawczego
trwającego łącznie 6 lat, a wykorzystać można go do 18 roku życia dziecka. Poza
tym na dziecko posiadające orzeczenie o niep. matka może pobierać zasiłek
pielęgnacyjny (obecnie 153 zł miesięcznie).

Istnieje jeszcze możliwość otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego (420 zł
miesięcznie, dochód rodziny nie przekracza 583 zł na os.) gdy dziecko
posiadające orzeczenie o niepełnospr. wymaga stałej lub długotrwałej opieki albo
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (zapis o tym musi znajdować
się w orzeczeniu - dotyczy punktu 7 i 8). Rodzic wtedy rezygnuje z zatrudnienia,
a okres przebywania na świadczeniu wlicza się do stażu pracy, w tym czasie
odprowadzane są również składki emerytalne.

www.spes.org.pl/?module=tresc&id=249

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,76129371,76129371,urlop_maciezynski_a_choroba_dziecka.html


Temat: Dodatek mieszkaniowy!!!
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Warunkiem dodatkowym jest spełnianie kryterium dochodowego.
Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
- 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
- 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,74234119,74234119,Dodatek_mieszkaniowy_.html


Temat: pytanie do niepełnosprawni.pl
W myśl ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 01.71.734) dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.


Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Kwota najniższej gwarantowanej emerytury od 1 marca 2008 r. to 636,29 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,76796876,76796876,pytanie_do_niepelnosprawni_pl.html


Design by flankerds.com